AKUT KANLI İSHAL
 

reklamlarKanlı ishal genellikle bir invaziv enterik enfeksiyonun göstergesidir. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle çocuklarda kanlı ishal ciddi bir morbidite ve ölüm nedeni olabilmektedir. En sık sorumlu etken Shigella türleridir. Entamoeba histolytica ise daha az sıklıkla kanlı ishal nedeni olan diğer bir önemli patojendir. Dünya Sağlık Örgütü kanlı ishallerin kontrolünde; kapsamlı bir kaynak ayırma ve çok yönlü bir mücadele yaklaşımını desteklemektir. Her iki ajan da, başlıca suyun fekal kirlenmesi sonucunda toplumda yayılma olanağı bulan mikroorganizmalar olduğundan topluma güvenli içme-kullanma suyu sağlanması bu yaklaşımın bir parçasıdır. Temel amaç ise morbidite ve mortalitenin düşürülmesidir. Öte yandan 1990'ların başından bu yana Shigella dysenteriae tip 1'in çoğu antibiyotiğe dirençli suşlarının tanımlanması ile sorun bazı ülkelerde başlıca halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Hastalığın epidemik potansiyeli ve yüksek vaka-ölüm oranları nedeniyle; salgınların zamanında saptanması ve kontrolü için sürveyans yapılması gereklidir.

Klinik tanımlama
Dışkıda kan (makroskopik olarak) bulunması ile karakterize akut ishal.

reklamlar